VI ÄR MILJÖFYR-CERTIFIERADE

 

På Fritz Hansen Toys är vi måna om hållbarhet och arbetar kontinuerligt för att minska våra utsläpp av växthusgaser. Det innebär ett omfattande och systematiskt arbete med åtgärder inom områden som inköp, energi, transporter, avfall, utsläpp och estetik.

Fritz Hansen Toys har uppfyllt stränga krav för:

2021-11-26

0
  • Avfallshantering
  • Hållbara inköp
  • Miljövänliga transporter
  • Energiaktivering
  • HMS och arbetsmiljö

 

 

Som Miljöfyrtornscertifierad har vi synliga bevis på att vi tar miljömässigt och socialt ansvar, och att vi driver en framtidsinriktad verksamhet.

 

Vi vill bygga ett meningsfullt varumärke som möter kunders och partners förväntningar på etik, ansvar, hållbarhet och lönsamhet.

2021-11-26

0

Miljöfyr

Miljöfyrtornet är ett erkänt och effektivt verktyg för certifiering och miljöledning, som hjälper företag att skapa en konkurrensfördel av hållbarhet. Genom ett digitalt system får företag konkreta verktyg att arbeta målmedvetet för att förbättra sin miljöprestanda inom områdena arbetsmiljö, avfallshantering, energianvändning, inköp och transporter. Detta ger företag goda förutsättningar att bidra till flera av FN:s hållbarhetsmål.

 

Miljöfyrordningen drivs av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

 

Erkänd i Europa: Miljöfyrtornet är det första nationella systemet i Europa som erkänts av EU.

We are Eco-lighthouse certified

 

This means that our company takes sustainability seriously, and has fulfilled strict requirements within the areas of:
work, environment, purchasing, energy, transportation, waste emissions, and esthetics.

 

www.eco-lighthouse.org.